thisisengineering-raeng-TXxiFuQLBKQ-unsplash

Wetenschappelijke stages

GGZ inGeest verricht wetenschappelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. We werken nauw samen met de Vakgroep Psychiatrie van het Amsterdam UMC. Onze onderzoeken zijn vooral gericht op angst, depressie, bipolaire stoornissen, ouderen en de relatie tussen psychiatrische en lichamelijke klachten.

Op de website psychiatryamsterdam.nl is meer te lezen over de onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd. We zijn betrokken bij een aantal grootschalige, langdurige observationele studies zoals de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) en neemt de afdeling actief deel aan nationale en internationale projecten, zoals MARIO (over de veerkracht van kinderen met depressieve of bipolaire ouders) en OPERA (een studie die depressie monitort bij gebruik en afbouw van antidepressiva).

Onze onderzoekers begeleiden veel studenten tijdens hun wetenschappelijke stage. Als je interesse hebt in een stage bij ons, kunnen we een stageopdracht voor je zoeken die past bij je interesses, bij de doelen van je studie, je opleidingsniveau en vaardigheden en bij de duur van de stage. Hebben we dat gevonden, dan volgt een gesprek met de onderzoeker. Als dit gesprek leidt tot een concreet en gezamenlijk onderzoeksplan, volgt een stagecontract. Er zijn voor de student geen vergoedingen gekoppeld aan wetenschappelijke stages.

Contact
Heb je interesse? Neem dan contact op met de stagecoördinator Mariska Bot:
m.bot1@amsterdamumc.nl