Ga naar de inhoud

Begrippenlijst

A

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

A

AIOS

Arts in opleiding tot specialist

A

AMS

Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten

A

ANIOS

Arts niet in opleiding tot specialist (een basisarts)

A

APO

Adaptief persoonlijk onderwijs

A

ASS

Autisme spectrum stoornis

A

AWBZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten (vervangen door WMO en de ZVW)

B

BAPD

Basisaantekening psychodiagnostiek

B

BGGZ

Basis ggz

B

BI

Business intelligence

B

BIG

Beroepen individuele gezondheidszorg

B

BVZ

Bureau verplichte zorg

C

CGT

Cognitieve gedragstherapie

C

CPTSS

Complexe posttraumatische stress stoornis

C

Cluster C

Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPD) / vermijdende persoonlijkheidsstoornis

D

DBC

Diagnose behandelcombinatie

D

DSM

Diagnostic and statistical manual of mental disorders

E

ECT

Electroconvulsietherapie

E

EMDR

Eye movement desensitization and reprocessing

E

EPA

Ernstige psychiatrische aandoening

E

Ehealth

Electronic health

F

FACT

Flexibel assertive community treatment

G

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

G

GiG

GGZ inGeest

H

HC

High care

H

HIC

High intensive care

H

HR

Human resource

H

HoPE

Herstel ondersteuning participatie en empowerment

I

ICT/IM

Informatie en communicatie technologie/informatie management

I

IE

Imaginairie expertise

I

IHT

Intensive home treatment

I

IPS

Inidividuele plaatsing en steun

K

KIC

Klinieken intensive home treatment en crisisdiensten

K

KP

Klinisch psycholoog

L

L&O

Leren en ontwikkelen

L

LOGO

Verklaring leefstijl, ontwikkeling, gezondheid en opvoeding

M

MBT

Mentalization-based treatment

M

MC

Medium care

M

MDO

Multidisciplinair overleg

N

NIP

Nederlands instituut van psychologen

N

NVvP

Nederlandse vereniging voor psychiatrie

O

OR

Ondernemingsraad

P

PB

Persoonlijk begeleider

P

PIOG

Psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog

P

PMT

Psychomotore therapeut

P

PNIL

Personeel niet in loondienst

P

POH-ggz

Praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg

P

PT

Psychotherapeut

P

PTSS

Posttraumatische stress stoornis

R

RVB

Raad van bestuur

S

SEH

Spoedeisende hulp

S

SFT

Schema focussed therapy

S

SPAA

Spoedeisende psychiatrie Amsterdam-Amstelland

S

SPH

Sociaal pedagogisch hulpverlener

S

SPV

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

S

SW

Social work

V

VERS

Vaardigheidstraining emotie en regulatie stoornis

V

VOG

Verklaring omtrent gedrag

V

VS

Verpleegkundig specialist

Z

ZPM

Zorg prestatie model

Z

ZZP

Zelfstandige zonder personeel

Z

Zorg-alo

Zorg administratie logistiek en ondersteuning