Ga naar de inhoud
Stage

Stage

Stages zijn een prachtige manier om te ontdekken of een loopbaan binnen de GGZ bij jou past. GGZ inGeest biedt in samenwerking met universiteiten en hogescholen vele opleidingsmogelijkheden voor zorgmedewerkers. Zo blijf je jezelf ontwikkelen, werk je volgens de nieuwste inzichten en krijgt de cliënt de behandeling die het beste past.

Stage

Hbo verpleegkunde

Wij werken voor de opleiding hbo verpleegkunde samen met de hogeschool van Amsterdam (HvA). Wil je graag een stageplaats in een van de teams, informeer dan naar de eventuele stageplaatsen bij het stagebureau van de HvA. Hier is men op de hoogte van de beschikbare stageplaatsen bij GGZ inGeest.

Contact
Heb je interesse? Neem dan contact op met één van onze opleiders via:
stagebureau@ggzingeest.nl

Stage

Wetenschappelijke stages

GGZ inGeest verricht wetenschappelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. We werken nauw samen met de vakgroep psychiatrie van het Amsterdam UMC. Onze onderzoeken zijn vooral gericht op angst, depressie, bipolaire stoornissen, ouderen en de relatie tussen psychiatrische en lichamelijke klachten.

Op de website psychiatryamsterdam.nl is meer te lezen over de onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd. We zijn betrokken bij een aantal grootschalige, langdurige observationele studies zoals de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) en neemt de afdeling actief deel aan nationale en internationale projecten, zoals MARIO (over de veerkracht van kinderen met depressieve of bipolaire ouders) en OPERA (een studie die depressie monitort bij gebruik en afbouw van antidepressiva).

Onze onderzoekers begeleiden veel studenten tijdens hun wetenschappelijke stage. Als je interesse hebt in een stage bij ons, kunnen we een stageopdracht voor je zoeken die past bij je interesses, bij de doelen van je studie, je opleidingsniveau en vaardigheden en bij de duur van de stage. Hebben we dat gevonden, dan volgt een gesprek met de onderzoeker. Als dit gesprek leidt tot een concreet en gezamenlijk onderzoeksplan, volgt een stagecontract. Er zijn voor de student geen vergoedingen gekoppeld aan wetenschappelijke stages.

Contact
Heb je interesse? Neem dan contact op met de stagecoördinator Mariska Bot:
m.bot1@amsterdamumc.nl

Stage

Coschappen

Coschap 2e masterjaar (M2)
Het coschap wordt voorafgegaan door het voorbereidend KTO, waarbij kennis wordt en vaardigheden geoefend. Daarbij kun je denken aan psychiatrisch onderzoek, gespreksvoering met simulatiepatiënten en specifieke onderwerpen als suïcidaliteit en farmacotherapie. In het coschap zelf (6 weken) maak je kennis met de praktijk van de psychiatrie. Je hebt als coassistent meer zelfstandig contact met patiënten, bijvoorbeeld tijdens een intake, of bij het afnemen van een biografie.

Je oefent daarbij:

  • gespreksvaardigheden,
  • het opstellen van een differentiaaldiagnose,
  • het maken van een plan voor eventueel aanvullend onderzoek en aanvullende behandeling.

Je loopt stage op:

  • een opnameafdeling,
  • of op een ambulante afdeling, bijvoorbeeld een polikliniek of een FACT team.

Om je een goed beeld te geven van psychiatrie, loop je in veel gevallen ook mee met een dienst van de spoedeisende psychiatrie en een dienst in De Nieuwe Valerius/VUmc (beide buiten kantooruren). Op deze manier doe je praktijkervaring op en leer je kennis toe te passen.

Coschap 3e masterjaar (M3)
In het M3-jaar heb je bij GGZ inGeest diverse mogelijkheden:

Keuzestage
Op diverse plekken binnen de organisatie kun je een keuzestage lopen van wisselende duur (2-10 weken). Het aanbod is divers: van crisisdienst tot ziekenhuispsychiatrie, van ACT-team tot jeugdpsychiatrie. Er zijn vooralsnog geen stageplekken in het buitenland beschikbaar.

Wetenschappelijke stage
Elke student Geneeskunde moet in M3 een periode van 14 weken bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Binnen GGZ inGeest en VUmc doen we wetenschappelijk onderzoek: vanuit de academische werkplaatsen depressie, angst, bipolaire stoornissen en ouderen, en vanuit de werkgroep soma en psyche.

Semi-artsstage
De semi-artsstage vindt plaats vlak voordat je arts wordt en duurt 16 weken. Tijdens deze stage functioneer je op het niveau van een beginnend arts-assistent binnen een multidisciplinair team. Je bent daar verantwoordelijk voor het hele traject, van diagnostiek en opstellen van een behandelplan tot de uitvoering ervan. We passen de belasting en verantwoordelijkheid aan jouw ervaring aan. Je werkt onder direct toezicht van een psychiater.

Je kunt op verschillende afdelingen binnen GGZ inGeest als semi-arts aan het werk:

  • binnen de crisisdienst,
  • op een opnameafdeling voor volwassenen,
  • op een opnameafdeling ouderen,
  • op de afdeling Psychiatrie van VUmc
  • Ook binnen de kinderpsychiatrie is een semi-artsstage mogelijk. Je loopt dan stage bij de Bascule.

Contact
Co-schap coördinator Psychiatrie
Frits Kleinen Hammans, psychiater
f.kleinenhammans@ggzingeest.nl
020-788 4999

Onderwijssecretariaat Psychiatrie:
Sylvia van Rees
onderwijssecretariaat@ggzingeest.nl
020-788 4641