Ga naar de inhoud

Over ons

GGZ inGeest helpt mensen om weer naar vermogen mee te doen in de samenleving. Onze kracht ligt in de samenwerking met partners in de zorg en het sociaal domein, altijd in de driehoek van cliënt, naaste en (zorg)professional. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van complexe psychische problemen. Door wetenschappelijk onderzoek en voortdurende scholing van onze professionals verbeteren we ons behandelaanbod continu. Dát is waar GGZ inGeest voor staat.

Over ons

Ons verhaal

Samen naar nieuw perspectief

GGZ inGeest is gespecialiseerd in de behandeling van complexe psychische problemen. We werken nauw samen met partners in de zorg en het sociale domein, ieder vanuit de eigen kracht.

We bewegen naar een maatschappij waar mensen met psychische problemen gezien en gehoord worden. We zetten ons in voor een sterke samenwerking met regionale zorgpartners om aandacht te hebben voor alle aspecten van iemands leven. Samen dragen we bij aan herstel, ieder de eigen kracht.

Centraal in onze aanpak staat een duidelijke, methodische werkwijze. We optimaliseren onze processen en benutten e-health, zodat we onze tijd en aandacht maximaal aan onze cliënten kunnen besteden. Met ruimte voor de inbreng van de cliënt én betrokkenheid van naasten.

Onze kracht is onze expertise, die we versterken door te investeren in onze medewerkers en door academisch onderzoek. Deze kennis delen we met partners in verschillende domeinen zoals onderwijs en werk.

We bouwen voort op onze sterke punten en werken samen vanuit onze eigen kracht. Zo verlichten we de druk op de geestelijke gezondheidszorg, benutten we ons potentieel en blijven we hoogwaardige zorg bieden aan cliënten en hun netwerk. Zodat mensen weer actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Dát is onze bestemming.

Over ons

Ontwikkeling is belangrijk

GGZ inGeest biedt in samenwerking met universiteiten en hogescholen vele opleidingsmogelijkheden voor zorgmedewerkers. Zo blijf je jezelf ontwikkelen, werk je volgens de nieuwste inzichten en krijgt de cliënt de behandeling die het beste past. Er zijn volop opleidingsmogelijkheden, waaronder de opleiding tot psychiater, gezondheidszorg- en klinisch psycholoog, verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Daarnaast biedt GGZ inGeest mogelijkheden voor bij- en nascholing, zoals cursussen, congressen en supervisie en/of intervisie. Ook is er een jaarlijks persoonlijk opleidingsbudget voor iedere medewerker.

Over ons

Wetenschappelijk onderzoek

Bij GGZ inGeest houden meer dan 150 medewerkers zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Deze tak is stevig verankerd in ons werk, waarbij wij intensief samenwerken met Amsterdam UMC, locatie VUmc. We hebben academische werkplaatsen voor onder andere depressie, angst, bipolaire stoornissen en ouderen-/neuropsychiatrie, waar onderzoek, zorg en opleiding samenkomen.

Op een aantal locaties waar we wetenschappelijk onderzoek doen, hebben we zelfs het keurmerk TOPGGz gekregen! Wat we leren van ons onderzoek, passen we zo snel mogelijk toe in onze behandelingen.

Over ons

Onze locaties

We werken op alle locaties in een digitale werkomgeving in de cloud. Onze onderzoeksafdeling en de ondersteunende diensten zitten in Amsterdam. De behandellocaties van GGZ inGeest zitten in Haarlem, Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Bennebroek. Behandelaren, begeleiders en verpleegkundigen van GGZ inGeest werken in en vanuit al deze plaatsen. Er is dus bijna altijd wel een locatie bij jou in de buurt!

Over ons

Samen werken

GGZ inGeest wil graag een diverse en inclusieve organisatie zijn voor al haar medewerkers en cliënten. Diversiteit is een kracht die we inzetten om betere resultaten te behalen binnen onze zorg, door aandacht en respect voor iemands achtergrond en overtuigingen te respecteren en het gemeenschappelijke, dat wat ons bindt, centraal te stellen. We streven ernaar met ons aannamebeleid een afspiegeling te krijgen van de beroepsbevolking van de regio waarin wij actief zijn, met alle verschillen die ons uniek en bijzonder maken, net als onze cliënten.

Over ons

Gezond werken

Als medewerker in de zorg zet je je elke dag in voor anderen. Maar hoe goed zorg jij voor jezelf? Wij vinden het belangrijk om daar geregeld bij stil te staan. GGZ inGeest heeft daarom een breed aanbod op het gebied van vitaliteit en werkplezier, dat voor alle medewerkers beschikbaar is. Het aanbod varieert van loopbaanoriëntatie en vitaliteitsscan tot workshops, e-learning en coaching.

De verschillende clusters van GGZ inGeest

Bij GGZ inGeest hebben we verschillende clusters: poliklinieken en Prezens, FACT en KIC. Ieder cluster heeft de juiste kennis en ervaring om cliënten te helpen. En ieder cluster biedt dus weer andere werkmogelijkheden. De behandellocaties van GGZ inGeest zitten in Haarlem, Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Bennebroek. Onze onderzoeksafdeling en de ondersteunende diensten zitten in Amsterdam.

Over ons

Poliklinieken & Prezens

De specialistische poliklinische hulp hebben we georganiseerd in zorglijnen met ieder een eigen specialiteit.

 • angst & depressie
 • autismespectrumstoornissen
 • bipolaire stoornis
 • persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma
 • psychosomatische klachten en hiv
 • jongvolwassenen
 • ouderen

Prezens is het onderdeel van GGZ inGeest wat behandeling in de basis-ggz biedt. Ons aanbod in de basis-ggz bestaat uit 4 onderdelen:

 • preventief aanbod in de vorm van adviesgesprekken, cursussen en
 • kortdurende behandeling voor mildere psychische klachten
 • behandeling bij langdurende psychische problemen HoPE
 • praktijondersteuning in de huisartspraktijk (POH)

Over ons

Prezens

Prezens heeft het keurmerk ‘Basis GGZ’ van de stichting Kwaliteit in Basis GGZ.
GGZ inGeest heeft 5 poliklinische locaties in Amstelveen, Amsterdam, Haarlem en Hoofddorp. GGZ inGeest heeft hiernaast 9 teams in de basis GGZ (Prezens). Zij werken vanuit de locaties in Amstelveen, Amsterdam, Haarlem en Hoofddorp.

Wist je dat we ook een podcast maken?

Over ons

FACT

In dit cluster werken FACT, ACT en VIP-teams. De teams behandelen mensen met langer durende of blijvende ernstige psychiatrische problemen. In zo’n team zitten altijd verschillende behandelaren: een ervaringsdeskundige, een maatschappelijk werker, een trajectbegeleider, een IPS-coach, een verpleegkundige, een psycholoog en een psychiater. Onze teams opereren in Haarlem, Amsterdam, Amstelveen en Hoofddorp.

GGZ inGeest heeft 24 FACT-, ACT-, en VIP-teams. Onze teams werken vanuit 7 locaties in Amstelveen, Amsterdam, Haarlem en Hoofddorp.

Over ons

KIC

KIC staat voor Klinieken, Intensieve thuisbehandeling en Crisisdiensten. Dit is voor mensen met serieuze, vaak acute, psychische problemen. Op, of vanuit, de klinieken werken psychiaters, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen en activiteitenbegeleiders. GGZ inGeest heeft klinieken in Amsterdam, Amstelveen, Bennebroek en Haarlem.

GGZ inGeest heeft 14 klinische afdelingen en 2 teams voor spoedeisende psychiatrie in 4 verschillende locaties.

Over ons

Ondersteunende diensten

Vanuit het hoofdkantoor op de Overschiestraat in Amsterdam wordt onze ondersteuning aangestuurd. Deze bestaat uit verschillende onderdelen: facilitair & huisvesting, bestuurszaken, zorgALO, human resources, ICT & informatiemanagement, opleidingen en financiën. Onze collega’s die bij deze diensten werken faciliteren optimale zorg voor onze cliënten.