Ga naar de inhoud

Privacy Policy

Privacyverklaring voor sollicitanten Stichting GGZ inGeest Overschiestraat 57 1062 HN te Amsterdam https://werkenbij.ggzingeest.nl/contact/ Wij vragen persoonsgegevens van u in het kader van uw sollicitatie naar een vacature binnen GGZ inGeest. In deze verklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

 1. Verzamelde Gegevens Wij verzamelen de volgende gegevens wanneer u solliciteert: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, CV, motivatiebrief, referenties, en overige informatie die u ons verstrekt.
 2. Doel van Gegevensverzameling Uw gegevens worden verzameld voor het beoordelen van uw sollicitatie, communicatie tijdens het sollicitatieproces, en administratieve doeleinden.
 3. Rechtsgrond voor Verwerking Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming, de noodzaak voor de uitvoering van een (potentieel) contract, en onze wettelijke verplichtingen.
 4. Bewaartermijnen Uw gegevens worden standaard bewaard tot vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Indien u hiervoor expliciet toestemming geeft, bewaren wij uw gegevens tot maximaal één jaar na afloop van de sollicitatieprocedure, zodat wij u kunnen benaderen voor andere relevante vacatures binnen onze organisatie.
 5. Delen van gegevens De volgende gegevens hebben we van u nodig: uw NAW-gegevens, uw CV en uw motivatiebrief. We gaan zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze staan in een database die alleen toegankelijk is voor de recruiters en vacaturehouders. Wanneer uw sollicitatie intern wordt doorgestuurd, hebben de vacaturehouder, leden van de selectiecommissie en de personeelsadviseur toegang tot uw gegevens om uw sollicitatie te kunnen beoordelen. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of met personen buiten GGZ inGeest delen. We delen uw gegevens niet buiten de EER.
 6. Rechten van sollicitanten U heeft ten allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, bezwaar te maken tegen verwerking, en uw gegevens over te dragen. U kunt contact met ons opnemen via recruitment@ggzingeest.nl om deze rechten uit te oefenen. 
 7. Klacht indienen Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u deze indienen bij GGZ Ingeest door contact met ons op te nemen via recruitment@ggzingeest.nl. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie, bezoekt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteit persoonsgegevens.
 8. Toestemming geven Uw toestemming wordt gevraagd op ons sollicitatieformulier. Met uw toestemming gaat u akkoord dat wij uw gegevens tot een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure bewaren voor bovenstaand doel. Daarna worden deze verwijderd.
 9. Toestemming intrekken U heeft het recht uw toestemming tussentijds in te trekken. U kunt gebruik maken van dit recht door een e-mail te sturen naar recruitment@ggzingeest.nl. Wij zullen dan zorgdragen dat uw persoonsgegevens vernietigd worden. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wilt maken van uw rechten kunt uw verzoek tevens mailen naar recruitment@ggzingeest.nl. Tot slot heeft u het recht op grond van de privacywet (AVG) een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywet.
 10. Cookies GGZ inGeest gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen. GGZ inGeest houdt zich hiermee aan de AVG. De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. GGZ inGeest gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op de website www.acm.nl (De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hebben met ingang van 1 april 2013 hun krachten gebundeld in een nieuwe toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt (ACM)) en www.consuwijzer.nl. De website van GGZ inGeest maakt gebruik van twee soorten cookies: functionele cookies en analytische cookies.
 11. Functionele cookies Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.
 12. Analytische cookies Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. GGZ inGeest anonimiseert deze gegevens en gebruikt ze om de website te verbeteren en aan te passen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.
 13. ‘Embedded’ video’s De website van GGZ inGeest maakt voor het ‘embedden’ van video’s gebruik van YouTube. YouTube hanteert eigen voorwaarden rond het plaatsen van cookies, zie hiervoor de policy op http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.
 • Besluiten nemen, op basis van 
 • Boxjes onder elkaar:
  • Ik geef toestemming om mijn gegevens te bewaren om je te kunnen informeren over voor jou relevante functies.
  • Ik geef toestemming om mijn gegevens een jaar lang te bewaren.
  • Verplicht boxje: Ik heb de privacyvoorwaarden gelezen en ga akkoord met de voorwaarden.