Ga naar de inhoud

Opleiding tot psychiater

Ben je arts en wil je een deskundige en bevlogen psychiater worden met oog voor de wereld? Heb jij een actieve en kritische inbreng en wil je een duidelijke stem in de opleiding hebben? Volg dan de opleiding tot psychiater bij GGZ inGeest. GGZ inGeest heeft een grote psychiater opleiding met veel stagemogelijkheden en opleidingsactiviteiten. Jaarlijks starten er 9 nieuwe AIOS. Er is sprake van een veilig opleidingsklimaat met laagdrempelige toegang tot de opleiders, zodat je het meest uit je opleiding kunt halen.

Opleiding tot psychiater

Opleiding tot psychiater

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding tot psychiater duurt in totaal 4,5 jaar en is opgebouwd uit stages van minimaal 6 maanden. Binnen de grenzen van het landelijke opleidingsplan “De Psychiater”, kun je als AIOS een brede basis leggen en werken aan profilering. Alle AIOS lopen tijdens de opleiding verplicht minimaal één stage in de kinder- en jeugdpsychiatrie, één stage in de ouderenpsychiatrie en één stage in de ziekenhuispsychiatrie. Anderhalf jaar van de opleiding worden besteed aan keuzestages. Via deze keuzestages kun je extra kennis en vaardigheden verkrijgen in een deelgebied naar jouw keuze.

Opleiding tot psychiater

GGZ inGeest

GGZ inGeest is een grote GGZ organisatie met een groot bedieningsgebied dat onder andere een groot deel van Amsterdam, Amstelveen en Haarlem, Hoofddorp en omstreken bestrijkt. Er zijn dan ook veel stageplekken en mogelijkheden. Samen met de coördinerend opleider maak je aan het begin van de opleiding een persoonlijk opleidingsschema voor de eerste drie jaar, later vul je dit verder in met stages die aansluiten bij jouw interesses. Je kunt je profileren in bijvoorbeeld psychotherapie, wetenschappelijk onderzoek, EPA (ernstig psychiatrische aandoeningen) of beleidspsychiatrie/leiderschap. Je kunt de tijd die je hebt om te profileren ook gebruiken om een aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie of ouderenpsychiatrie te behalen. De aantekening voor ouderenpsychiatrie kun je volledig via stages binnen GGZ inGeest halen.Ten behoeve van de verplichte stages ziekenhuispsychiatrie werken we nauw samen met de afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC en ten behoeve van de stages in de kinder- en jeugdpsychiatrie met Levvel.

Opleiding tot psychiater

Academische werkplaatsen

Binnen de opleiding tot psychiater bij GGZ inGeest profiteer je van de inspirerende sfeer van de academische werkplaatsen, waar onderzoek en cliëntenzorg hand in hand gaan, met onder andere TOPGGz afdelingen bij angst, depressie, bipolair en ouderen. Ook kun je profiteren van de intensieve samenwerking tussen GGZ inGeest en de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC op wetenschappelijke activiteiten.

Opleiding tot psychiater

Samen

Binnen GGZ inGeest vinden wij onderlinge verbinding van groot belang. Om het groepsgevoel in de opleiding te stimuleren organiseren we tweemaal per jaar een welkom/uitzwaaiavond met AIOS en opleiders, een gezamenlijk diner tijdens het voorjaarscongres (met alle AIOS en psychiaters), is er een jaarlijks AIOS weekend en een buddy-systeem voor de eerstejaars AIOS.

Opleiding tot psychiater

Onderwijs

Elke dinsdagmiddag is er lokaal onderwijs vanuit onze opleiding. Ook in de regio (consortium Noord-Holland) werken we nauw samen. Op woensdag vindt hier het landelijk ontwikkeld consortium-onderwijs plaats (ook wel APO: Amsterdams Psychiatrie Onderwijs), waar je met aios vanuit de regio onderwijs krijgt met tutoren en experts,in en daarnaast zijn er in de regio maandelijkse eind refereeravonden.

Opleiding tot psychiater

Zij-instroming en keuzestages

GGZ inGeest is mede gezien de grootte van de organisatie, als ook door de regionale spreiding, in staat om een breed keuzepalet aan stages aan te bieden. Ook voor aios die hun opleiding bij een andere organisatie volgen, maar een keuzestage of deel van hun opleiding buiten de organisatie van hun instroomopleiding willen doen, biedt GGZ inGeest volop mogelijkheden. Populaire keuzestages zijn de diverse stages binnen ouderen (polikliniek, opname-afdeling inclusief ECT of FACT ouderen), de TOPGGz poliklinieken (bipolair, angst, depressie) en de crisisdienst/IHT (Intensive Home Treatment). Op zowel de website van Opleiding Psychiatrie Noord-Holland als de Opleidingsetalage van de Federatie van Medisch Specialisten vind je een overzicht van de mogelijke stages.

Opleiding tot psychiater

Zo gaat het in z’n werk

Er is één keer per jaar, in november, een sollicitatieronde voor de beschikbare plekken. De vacature hiervoor verschijnt in het najaar op deze website bij de vacatures.

 • Stap 1

  Solliciteren

  In het najaar kun je de vacature voor een opleidingsplek op deze website vinden. Er is één keer per jaar, in november, een sollicitatieronde voor de beschikbare plekken.

 • Stap 2

  De brievenselectie

  Je wordt uitgenodigd op basis van je brief. Ben je uitgenodigd? Dan volgt er een gesprek.

 • Stap 3

  Het eerste gesprek

  Op basis van de brieven maken we een selectie. Als we je selecteren, krijg je een uitnodiging voor de eerste sollicitatieronde, bestaand uit een gesprek met twee profielopleiders. Je wordt dezelfde dag gebeld of je doorgaat naar de tweede sollicitatieronde.

 • Stap 4

  Het tweede gesprek

  Deze sollicitatieronde bestaat uit gesprekken met twee verschillende commissies, waarin de diverse (profiel)opleiders van GGZ InGeest en ook Levvel zitten. Ook voer je dan een gesprek met een acteur die een casus van een patiënt speelt.

 • Stap 5

  Aangenomen

  Aan het einde van de dag waarop je je tweede gesprek hebt word je gebeld door een van de opleiders en weet je of je aangenomen bent voor de opleiding. Welkom bij GGZ inGeest!

De opleidingsplaatsen zijn nog niet beschikbaar.

Wil jij voorrang op een opleidingsplek? Kom bij ons werken als basisarts. Neem contact op.

Opleiding tot psychiater

Opleiders

Naast de hoofdopleider, plaatsvervangend opleider en coördinerend opleider zijn er binnen de opleidingsgroep van GGZ inGeest profielopleiders die samen met de supervisoren de opleiding vormgeven Er zijn profielopleiders op gebied van ouderen, onderwijs, medisch leiderschap, EPA (ernstig psychiatrische aandoeningen), wetenschap en psychotherapie. De diverse opleiders begeleiden AIOS op verschillende gebieden, verzorgen het onderwijs en doen de voortgangsgesprekken.

 

Dit zijn de

Opleiders

Vragen? Voor meer informatie over stages, de opleiding of contact met de opleiders, mail of bel naar het opleidingssecretariaat.

020-788 4666
opleiding.psychiatrie@ggzingeest.nl

Opleider psychiatrie

Prof. Dr. N.Batelaan

Plaatsvervangend opleider psychiatrie

Dr. D.S. van Grootheest