Ga naar de inhoud

Opleiding tot verpleegkundig specialist

Ben je een hbo-verpleegkundige met minstens twee jaar beroepservaring en zoek je verdieping? Bij GGZ inGeest bieden we je die kans. GGZ inGeest is een erkende praktijkinstelling voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist ggz (MSc). Deze veelzijdige opleiding biedt je de mogelijkheid om ervaring op te doen op drie verschillende werkplekken, met diverse doelgroepen en in uiteenlopende settings.

We verzorgen deze opleiding in samenwerking met GGZ-VS in Utrecht, de grootste opleidingsinstelling voor verpleegkundig specialisten ggz in Nederland. We kiezen bewust voor GGZ-VS omdat hun opleiding uitsluitend gespecialiseerd is in de ggz, waardoor er meer ruimte is voor diepgang. De unieke waarde van de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz ligt in de combinatie van verdieping in het vak ggz-verpleegkunde en het behoud van direct contact met de cliënt. Bovendien krijg je grotere verantwoordelijkheden als regiebehandelaar.

Opleiding tot verpleegkundig specialist

Opleiding tot verpleegkundig specialist

Waarom GGZ inGeest?

Bij GGZ inGeest hechten we veel waarde aan een sterk opleidingsklimaat. We hebben een ervaren team van opleiders en geschoolde werkbegeleiders. Verpleegkundig specialisten zijn vertegenwoordigd in alle geledingen van onze organisatie, zoals klinieken, crisisdiensten, en teams Poli en FACT. Hun expertise wordt gewaardeerd en volop benut. Daarnaast hebben we een actieve vakgroep met ervaren verpleegkundig specialisten in de ggz.

Opleiding tot verpleegkundig specialist

Gevarieerde opleidingsplekken

De opleiding biedt gevarieerde opleidingsplekken, waaronder gespecialiseerde ggz, basis-ggz, en topreferente ggz. Je zult ervaring opdoen met volwassenen, ouderen, en jongvolwassenen in diverse settings zoals VIP-teams, eHealth poli, en autisme en ADHD poli. Bovendien werken we samen met Cordaan voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Opleiding tot verpleegkundig specialist

Onderzoeks- en innovatieklimaat

Ons onderzoeks- en innovatieklimaat is vooruitstrevend, met innovaties in samenwerking met ervaren projectleiders. We werken samen met Amsterdam UMC en vier academische werkplaatsen waar onderzoeksbegeleiding voor verpleegkundig specialisten beschikbaar is.

De aanmelding is nu open

Ga naar de vacature en solliciteer!

Dit zijn de

Opleiders

Vragen? Neem dan contact op met onze opleiders.

Opleider

Willem Struijs

06-125 25 848
w.struijs@ggzingeest.nl

Opleider

Els Dozeman

06-811 73 552
e.dozeman@ggzingeest.nl

Opleider

Kirsten Fransen

06-289 74 719
k.fransen@ggzingeest.nl