Privacy

Privacyverklaring

Stichting GGZ inGeest
Overschiestraat 57
1062 HN te Amsterdam.

Wij vragen persoonsgegevens van u in het kader van uw sollicitatie naar een vacature binnen
GGZ inGeest. In deze verklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

De volgende gegevens hebben we van u nodig: uw NAW-gegevens, uw CV en uw
motivatiebrief. We gaan zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze staan in een
database die alleen toegankelijk is voor de recruiters en vacaturehouders. Wanneer uw
sollicitatie intern wordt doorgestuurd, hebben de vacaturehouder, leden van de
selectiecommissie en de personeelsadviseur toegang tot uw gegevens om uw sollicitatie te
kunnen beoordelen. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken
of met personen buiten GGZ inGeest delen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het beheer en de verwerking van uw sollicitatie.
Als u ons daarvoor toestemming geeft, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te
informeren over voor u relevante vacatures binnen GGZ inGeest. Voor deze verwerking
vragen we uw toestemming.

Toestemming geven
Uw toestemming wordt gevraagd op ons sollicitatieformulier. Met uw toestemming gaat u
akkoord dat wij uw gegevens tot een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure bewaren voor
bovenstaand doel. Daarna worden deze verwijderd.

Toestemming intrekken
U heeft het recht uw toestemming tussentijds in te trekken. U kunt gebruik maken van dit
recht door een e-mail te sturen naar recruitment@ggzingeest.nl. Wij zullen dan zorgdragen
dat uw persoonsgegevens vernietigd worden.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u gebruik
wilt maken van uw rechten kunt uw verzoek tevens mailen naar recruitment@ggzingeest.nl.
Tot slot heeft u het recht op grond van de privacywet (AVG) een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat de verwerking van uw
persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywet.

Cookies
GGZ inGeest gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden
verzameld. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie
opgeslagen. GGZ inGeest houdt zich hiermee aan de AVG.

De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites
toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die
bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.
GGZ inGeest gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren. Voor
meer informatie over cookies kunt u terecht op de website www.acm.nl (De Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
(OPTA) hebben met ingang van 1 april 2013 hun krachten gebundeld in een nieuwe
toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt (ACM)) en www.consuwijzer.nl.
De website van GGZ inGeest maakt gebruik van twee soorten cookies: functionele cookies en
analytische cookies.

Functionele cookies
Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling
van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.
U kunt functionele cookies niet uitschakelen.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van
gegevens over het bezoek aan onze website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en
bezoekfrequentie. GGZ inGeest anonimiseert deze gegevens en gebruikt ze om de website te
verbeteren en aan te passen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen
van uw browser.

‘Embedded’ video’s
De website van GGZ inGeest maakt voor het ‘embedden’ van video’s
gebruik van YouTube. YouTube hanteert eigen voorwaarden rond het plaatsen van cookies,
zie hiervoor de policy op http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.