Overige stages

Stages zijn een prachtige manier om te ontdekken of een loopbaan binnen de GGZ bij jou past. Wij bieden hoofdzakelijk stageplekken voor zorgfuncties en in mindere mate voor agogische beroepen.

HBO Verpleegkunde (HBO-V)
Wij werken voor de opleiding HBO Verpleegkunde samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Wil je graag een stageplaats in een van de teams, informeer dan naar de eventuele stageplaatsen bij het stagebureau van de HvA. Hier is men op de hoogte van de beschikbare stageplaatsen bij GGZ inGeest.

Contact
Heb je interesse? Neem dan contact op met de stagecoördinator Camilla Hoogenes:
stagebureau@ggzingeest.nl