Nanda Tak

Nanda Tak is psychiater bij GGZ inGeest. Eén van de meest fascinerende vragen waar zij zich in haar werk mee bezighoudt, luidt: ‘Wat gebeurt er in het brein van iemand met ASS of ADHD?’ Zij werkt op de polikliniek ADHD/ASS bij Jan Kiewiet op de Overschiestraat.

Ik vroeg Nanda wat haar drijft in dit vak. “Het uitdagende van de problematiek die ik behandel is dat het zo veelzijdig is. Een deel van de patiënten die wij zien heeft niet zozeer last van een ‘psychiatrische ziekte’ alswel van dat ze ‘net iets anders geschakeld’ zijn. Een ander deel is juist zeer complex, omdat er bij mensen met autisme en ADHD vaak veel comorbiditeit voorkomt. Zo kan iemand met ASS ook een stemmings-, angst- of dwangstoornis hebben. Verder komen hechtingsproblematiek, epilepsie, zintuiglijke en motorische beperkingen, eetstoornissen, trauma, burn-out, psychoses en verslavingsproblematiek regelmatig voor. Aan ons de taak om deze problematiek volledig in beeld te krijgen en met de patiënt een plan te maken welke als eerst aan te pakken. De differentiaaldiagnostiek is vaak complex. Om in deze branche te kunnen werken mag je geen tunnelvisie hebben, maar moet je juist een brede blik houden,” zegt Nanda.

Nanda is opgeleid door GGZ inGeest. Tijdens haar opleiding tot psychiater heeft ze bij haar keuzestage onderzoek gedaan naar ouders met autisme, in het kader van haar eindreferaat over “Ouders met autisme en de ouder-kindrelatie”.

Ik vertel Nanda dat mijn neefje van vijf een half jaar geleden gediagnosticeerd is met ADHD en autisme. Dit onderwerp ligt me dus na aan het hart. Genezen van autisme of ADHD gaat niet, daarom ben ik benieuwd wat het doel is van een psychiater ASS/ADHD. Nanda vertelt: “Eerst werd een label als ASS of ADHD als een beperking gezien, bij neurodiversiteit ligt de nadruk op het anders zijn. Hoe help je mensen met een ‘ander’ brein zich staande te houden in dit leven. Wij werken er als hulpverleners aan om (jong)volwassenen zo goed mogelijk te laten functioneren in de huidige maatschappij. Hiernaast willen we cliënten meegeven dat er andere kwaliteiten zijn die zij, wellicht door het hebben van dit brein, juist wél hebben.”

Voor psychologen of psychiaters die interesse hebben in dit vakgebied hopen we altijd dat zij zichzelf de volgende vragen stellen, zegt Nanda. ‘Hoe denkt iemand?’ en ‘wat gaat er om in het hoofd van de cliënt wanneer hij of zij tegen problemen aanloopt?’ Veel professionals denken dat de problematiek van ASS of ADHD te specialistisch is en daardoor minder interessant, maar het is juist een ontzettend brede en uitdagende diagnostiek, juist door de eerder genoemde comorbiditeit. Op dit moment is mijn doel onder andere om meer bekendheid te creëren rondom de diagnostiek van autisme bij vrouwen. Autisme bij vrouwen wordt vaak minder goed herkend en gediagnosticeerd dan bij mannen, doordat vrouwen de symptomen van autisme beter camoufleren en omdat het zich ook anders uit dan bij mannen. Op dit gebied valt er echt nog een inhaalslag te maken. Verder is de diagnostische puzzel van het differentiëren tussen autisme en hechtingsproblematiek (en de daaruit volgende persoonlijkheidsproblematiek) voor ons een dagelijkse uitdaging.