Fedde Makker & Faizel Joemrati

Wat drijft…Fedde en Faizel. Ze werken beiden op de Nieuwe Valerius, afdeling HIC (High & Intensive Care) van GGZ inGeest. Fedde Makker als afdelingsmanager en Faizel Joemrati als afdelingspsycholoog. Op deze gesloten opname-afdeling op de locatie De Nieuwe Valerius zie je gevarieerde, ernstige psychiatrische problematiek, vooral psychotische en stemmingsstoornissen, verslavingen, persoonlijkheidsstoornissen en soms cognitieve stoornissen. Een pittige afdeling, waar beiden toch al zo’n acht jaar werken. Wat is het, dat hen drijft bij GGZ inGeest?

“Het uitzoeken van een complexe puzzel” Zo noemt Faizel het werken op de HIC. “Wanneer je je dag begint heb je nog geen idee van wat er op je pad gaat komen. We werken met patiënten met zeer complexe psychiatrische problematiek die hier komen om te stabiliseren. De spanning die er heerst op deze afdeling vind ik leuk.” Zegt Faizel. “Hiervoor heb ik gewerkt als begeleider en sociotherapeut bij een TBS kliniek, dus heb ik al heel wat complexe psychiatrische problematiek voorbij zien komen.” Zijn grootste succes op de HIC afdeling had te maken met een patiënt die steeds weer in de separeer belandde. Toen Faizel met hem in gesprek ging gaf de patiënt aan: “dit wil ik niet nog een keer”. Faizel maakte met hem een terugvalpreventieplan, een plan voor wanneer een patiënt terugvalt én ter preventie van terugvallen. Werken met dit plan heb ik geleerd toen ik bij de TBS kliniek werkte. “Ik heb hem geholpen hem aan zijn plan te houden en wanneer een patiënt zelf ook gemotiveerd is, zie je vaak dat zo’n plan werkt. “Hij is uit de kliniek vertrokken en ik heb hem gelukkig niet meer teruggezien.” aldus Faizel.

“We zeggen hier ook wel: neem je hobby mee naar je werk.”

De cliëntenpopulatie op de HIC Amsterdam is zeer divers en je kunt dan ook cliënten met allerlei soorten psychiatrische ziektebeelden tegenkomen. Mede doordat ons gebied valt in de regio Amsterdam, hebben wij te maken met veel toeristen. Hierdoor kom je in aanraking met veel verschillende culturen, talen en gewoontes. Fedde heeft een aantal jaar geleden wat wisselingen binnen zijn team gehad. Hierdoor heeft hij op dit moment een team met best wat nieuwe medewerkers. “Dat is weer een heel nieuwe uitdaging voor mij” geeft Fedde, afdelingsmanager HIC aan. “Voor een team op de HIC is het ontzettend belangrijk om op elkaar ingespeeld te zijn en om precies te weten, wat jouw collega doet op het moment van een crisis. Het mooiste is, wanneer je een team hebt dat zo op elkaar is ingespeeld, dat je elkaar alleen maar hoeft aan te kijken om te weten wat de volgende stap van je collega is. Daarom kijken we vaak samen met het team op de dag terug”, zegt Fedde. “We gaan met elkaar in gesprek over wat er op die dag is voorgevallen en hoe het team dat heeft ervaren.”

“We zeggen hier ook wel: neem je hobby mee naar je werk. Ik vraag vaak naar waar de interesses van iemand liggen.” zegt Fedde. “Wat vind je leuk om te lezen? Waarin wil je jezelf ontwikkelen? Je krijgt bij ons in het team de mogelijkheid om bij te leren en een studie op te pakken. Je bouwt je eigen ‘specialisatie’ en kunt deze toepassen in je werkzaamheden op de afdeling. Op onze afdeling werken vaak eigenzinnige mensen. Mensen die goed gebekt zijn, maar zich ook kunnen aanpassen aan iedere situatie, zoals een kameleon. Je moet ervoor zorgen dat je grenzen durft te stellen en je eigenwaarde niet laat beïnvloeden door wat er kan worden gezegd door een patiënt.”

“Wat mij drijft om te werken bij GGZ inGeest als afdelingsmanager? Een veilige omgeving creëren waarin we van elkaar kunnen leren. Een omgeving waar we fouten mogen maken om vervolgens samen te bespreken wat we kunnen doen om een soortgelijke situatie de volgende keer te kunnen voorkomen of anders aan te pakken.”

Mocht je nog meer willen weten over de afdeling waar Fedde en Faizel werken. Volg dan de Instagram van GGZ inGeest. Deze week volgen jullie Carmen en Kayleigh (nee, we hebben alle namen niet zelf verzonnen). Carmen is coördinerend verpleegkundige op de HIC en vertelt over alle ins en outs op deze afdeling!