carlos-lindner-ZVo7vtXilCs-unsplash

Coschappen

Coschap 2e masterjaar (M2)
Het coschap wordt voorafgegaan door het voorbereidend KTO, waarbij kennis wordt en vaardigheden geoefend. Daarbij kun je denken aan psychiatrisch onderzoek, gespreksvoering met simulatiepatiënten en specifieke onderwerpen als suïcidaliteit en farmacotherapie. In het coschap zelf (6 weken) maak je kennis met de praktijk van de psychiatrie. Je hebt als coassistent meer zelfstandig contact met patiënten, bijvoorbeeld tijdens een intake, of bij het afnemen van een biografie.

Je oefent daarbij:

  • gespreksvaardigheden,
  • het opstellen van een differentiaaldiagnose,
  • het maken van een plan voor eventueel aanvullend onderzoek en aanvullende behandeling.

Je loopt stage op:

  • een opnameafdeling,
  • of op een ambulante afdeling, bijvoorbeeld een polikliniek of een FACT team.

Om je een goed beeld te geven van psychiatrie, loop je in veel gevallen ook mee met een dienst van de spoedeisende psychiatrie en een dienst in De Nieuwe Valerius/VUmc (beide buiten kantooruren). Op deze manier doe je praktijkervaring op en leer je kennis toe te passen.

Coschap 3e masterjaar (M3)
In het M3-jaar heb je bij GGZ inGeest diverse mogelijkheden:

Keuzestage
Op diverse plekken binnen de organisatie kun je een keuzestage lopen van wisselende duur (2-10 weken). Het aanbod is divers: van crisisdienst tot ziekenhuispsychiatrie, van ACT-team tot jeugdpsychiatrie. Er zijn vooralsnog geen stageplekken in het buitenland beschikbaar.

Wetenschappelijke stage
Elke student Geneeskunde moet in M3 een periode van 14 weken bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Binnen GGZ inGeest en VUmc doen we wetenschappelijk onderzoek: vanuit de academische werkplaatsen depressie, angst, bipolaire stoornissen en ouderen, en vanuit de werkgroep soma en psyche.

Semi-artsstage
De semi-artsstage vindt plaats vlak voordat je arts wordt en duurt 16 weken. Tijdens deze stage functioneer je op het niveau van een beginnend arts-assistent binnen een multidisciplinair team. Je bent daar verantwoordelijk voor het hele traject, van diagnostiek en opstellen van een behandelplan tot de uitvoering ervan. We passen de belasting en verantwoordelijkheid aan jouw ervaring aan. Je werkt onder direct toezicht van een psychiater.

Je kunt op verschillende afdelingen binnen GGZ inGeest als semi-arts aan het werk:

  • binnen de crisisdienst,
  • op een opnameafdeling voor volwassenen,
  • op een opnameafdeling ouderen,
  • op de afdeling Psychiatrie van VUmc
  • Ook binnen de kinderpsychiatrie is een semi-artsstage mogelijk. Je loopt dan stage bij de Bascule.

Contact
Co-schap coördinator Psychiatrie
Frits Kleinen Hammans, psychiater
f.kleinenhammans@ggzingeest.nl
020-788 4999

Onderwijssecretariaat Psychiatrie:
Sylvia van Rees
onderwijssecretariaat@ggzingeest.nl
020-788 4641